NIEZALEŻNY ZWIĄZEK

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

ORGANY ZWIĄZKU

 Zarząd Związku:

1. Dr Andrzej Kwiatkowski – Przewodniczący

2. Mgr inż. Jacek Ryszard Wdowczyk – Wiceprzewodniczący

3. Prof. AK dr hab. Marek Wroński – Członek

Komisja Rewizyjna Związku:

1. Dr Katarzyna Anna Mikurenda

2. Mgr Wojciech Władysław Łukaszonek

3. Margerita Jolanta Kurzaj

Pełnomocnik Zarządu do Spraw Monitorowania Wewnątrzuczelnianych, a w tym Związkowych  Aktów Prawnych: Dr inż. Mohamed Ahmad

 Skarbnik Związku: Katarzyna Błaszczak- Łuczak

 Sekretarz Związku: Mgr Paweł Kazaniecki