NIEZALEŻNY ZWIĄZEK

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

Informujemy że siedziba Związku znajduje się w Domu Studenta „BULIONIK” pok.17 przy ul. Łódzkiej 149 w Kaliszu.

W razie potrzeby można kontaktować się z członkami Zarządu telefonicznie lub e-mailowo: nzz@pwsz.kalisz.pl. Numer telefon w biurze Związku: 62 767 96 99