NIEZALEŻNY ZWIĄZEK

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

KONTAKT

Adres Związku:

Domu Studenta „BULIONIK” pok.17

ul. Łódzka 149-153, 62-800 Kalisz

Telefon: 62 767-96-99, e-mail: nzz@pwsz.kalisz.pl

 Kontakt do Przewodniczącego:

Dr Andrzej Kwiatkowski, telefon: 609-713-449, e-mail: an_kwiat@wp.pl 

Kontakt do Wiceprzewodniczącego:

Mgr inż. Jacek Wdowczyk, e-mail: j.wdowczyk@pwsz.kalisz.pl

Kontakt do Członka Zarządu:

Prof. AK dr hab. Marek Wroński, telefon: 787-604-32, e-mail: marekwro@gmail.com

Kontakt do Pełnomocnika Zarządu do Spraw Monitorowania Wewnątrzuczelnianych, a w tym Związkowych Aktów Prawnych: Dr inż. Mohamed Ahmad, telefon: 696-044-155, e-mail: m.ahmad@op.pl

Kontakt do Sekretarza Związku:

Mgr Paweł Kazaniecki, telefon: 518-848-058, e-mail: pawel.kazaniecki@onet.eu