NIEZALEŻNY ZWIĄZEK

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

A P E L

W związku z pandemią koronawirusa prosimy wszystkich członków naszej Wspólnoty  Akademickiej o szczególną troskę,  dbałość i szacunek dla społecznych i prawnych relacji międzyludzkich. Podejmowane czynności na stanowisku pracy, a w związku z tym indywidualne...

K o m u n i k a t nr 2

Niezależny Związek Zawodowy Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu K o m u n i k a t  nr  2 1.Informujemy członków Związku, jak również wszystkich pracowników naszej Uczelni, iż pismem z dni...

List otwarty:

Dnia 31 grudnia 2019 r. Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji NIEZALEZNEGO ZWIAZKU ZAWODOWEGO PRACOWNIKÓW PAŃSTWOWEJ WYZSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ IM. PREZYDENTA STANISŁAWA...