NIEZALEŻNY ZWIĄZEK

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

AKTY PRAWNE ZWIĄZKU

Statut Związku:

  • Statut: Załącznik Nr 1 do uchwały nr 2/2019 z dnia 26.11.2019 r. Zebrania Członków Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Państwowej Wyższej Szkoły  Zawodowej Im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu
  • Statut – tekst jednolity: Załącznik Nr 1 do uchwały nr 4/2020 z dnia 23.10.2020 r. Zebrania Członków Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

 Regulaminy Związku:

  • Regulamin Zebrania Członków Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  • Regulamin Zarządu Niezależnego Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego
  • Regulamin Pracy Komisji Rewizyjnej Związku Zawodowego Pracowników Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego