NIEZALEŻNY ZWIĄZEK

ZAWODOWY PRACOWNIKÓW

Akademii Kaliskiej im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego

O NAS

Cel Powołania Niezależnego Związku Pracowników Akademii Kaliskiej

Celem związku jest obrona praw, godności i interesów pracowników uczelni (zawodowych i socjalnych), w tym:

  • Zabezpieczenie praw pracowniczych w zakresie wykonywanej pracy zawodowej, wynagrodzenia, warunków socjalno-bytowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • Kształtowanie etyki zawodowej i sumiennego stosunku do obowiązków pracowniczych
  • Dążenie do zapewnienia pracownikom warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i adaptacji społeczno – zawodowej,
  • Ochrona interesów zdrowotnych, materialnych, socjalnych i kulturalnych członków związku i ich rodzin,
  • Podejmowanie działań w zakresie dialogu społecznego, zmierzających do zharmonizowania interesów uczelni z interesami pracowników,
  • Szerzenie zasad demokracji, praworządności, sprawiedliwości społecznej i występowanie w obronie uniwersalnych wartości humanitarnych i koleżeńskiej solidarności,
  • Kształtowanie aktywnej postawy działania dla uczelni, a poprzez to dla ojczyzny.